Taywin

บริการรับสั่งตัดรองเท้า

รับสั่งตัดรองเท้า

บริการรับสั่งตัดรองเท้า 
 
1. เลือกแบบรองเท้าในร้านเทวินทร์  หรือ เฮ้าส์ ออฟ ชูส์ By เทวินทร์
2. เปลี่ยนสีหนัง, ประเภทหนัง, สีด้าย โดยเลือกจากแฟ้มหนังสั่งตัดในร้านเทวินทร์ หรือ เฮ้าส์ ออฟ ชูส์ By เทวินทร์
3. ระยะเวลา, ราคา ในการสั่งตัดขึ้นอยู่กับแบบรองเท้า, ประเภทหนังที่ท่านเลือก 

หมายเหตุ:  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พนักงานขายทุกสาข