Taywin

เกี่ยวกับเรา

เมื่อเอ่ยถึงชื่อ “เทวินทร์แอนด์พอโดพีดิสท์” ในประเทศไทยทุกคนทั่วไปต่างรู้ดีว่า ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังภายใต้เครื่องหมายการค้านี้มีคุณภาพดีเพียงใด ร้านเทวินทร์ผลิตและจำหน่ายรองเท้าภายใต้เครื่องหมายการค้า “เทวินทร์” ตั้งแต่ปี พศ.2520 เริ่มเป็นที่รู้จักและเป็นที่นิยมของคนทั่วๆไป ภายในระยะเวลาอันสั้น

เนื่องจากความทันสมัยของรูปแบบ และคุณภาพของสินค้าที่ผลิตขึ้นมา จากร้านเล็กๆที่ถนนราชเทวี ได้มีการขยายสาขาแรกขึ้นที่สยามสแควร์ และจนถึงปัจจุบันร้านเทวินทร์ ก็มีมากกว่า 9 สาขา เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้อย่างทั่วถึงทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด นอกจากนี้ในแต่ละปีบริษัทได้มีการส่งออกไปต่างประเทศนับเป็นมูลค่าหลายล้านบาท

เพื่อให้รองเท้าทุกคู่ที่ผลิตขึ้นมามีมาตรฐานที่ดีขึ้น บริษัทฯจึงได้สร้างโรงงานขึ้นมาภายใต้ชื่อ บริษัท เทวินทร์แอนด์พอโดพีดิสท์ จำกัด โรงงานที่สร้างขึ้นนี้ได้มีการนำเข้าเครื่องจักร จากประเทศอิตาลี และไต้หวัน มาผลิตรองเท้าเพื่อให้ได้มาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี้แล้วบริษัทฯยังได้นำเอาคอมพิวเตอร์กราฟฟิคมาช่วยในการออกแบบรองเท้า เพื่อให้รองเท้าที่ผลิตขึ้นมานั้นมีสัดส่วนที่ถูกต้อง สวมใส่สบาย และได้จัดจ้างนักออกแบบอิตาลีเพื่อออกแบบสินค้าให้ดูนำสมัยตลอดเวลาด้วย

ปัจจุบันเทวินทร์ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาเรื่อยๆ มีการเข้าร่วมโครงการกับกระทรวงอุตสาหกรรม, กรมส่งเสริมการส่งออก และสมาคมรองเท้าไทย นการจัดจ้างซื้อแบบจากนักออกแบบจากอิตาลี เพื่อให้ได้แบบที่ทันสมัย สวมใส่สบาย และมีการส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมการผลิตรองเท้า และเครื่องหนังโดยนักออกแบบจากอิตาลี เพื่อพัฒนาความรู้และเทคนิคในการผลิตสินค้าให้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้บริษัทฯได้มีการเข้าร่วมโครงการทวิภาคีกับวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพฯ โดยบริษัทฯ เป็นผู้สนับสนุนทุนการศึกษาและค่าใช้จ่าย ให้กับนักศึกษาที่เข้ามาฝึกงานในการ ผลิตรองเท้า เพื่อให้นักศึกษาที่เรียนจบแล้วจะได้มีความรู้ และทักษะในการผลิตรองเท้าที่มีคุณภาพดี ออกสู่ตลาดแรงงานของประเทศ

" เทวินทร์ " เป็นเครื่องหมายการค้าของคนไทยที่ผลิตในประเทศไทยไม่มีการนำเข้าสินค้าคุณภาพต่ำมาขายภายในร้านโดยเด็ดขาด