Taywin

วิธีการสั่งซื้อ

 • เมื่อพบสินค้าที่ท่านถูกใจ ให้ท่านคลิกที่สินค้าชิ้นนั้น ทำการ เลือก เบอร์รองเท้า และจำนวน จากนั้น คลิก  หยิบใส่ตระกร้า หลังจากที่หยิบสินค้าใส่ตระกร้าแล้ว
 • กรณีต้องการยกเลิกสินค้าบางรายการที่หยิบใส่ตระกร้าไปแล้ว คลิก "
เครื่องหมายกากบาท" 
 • กรณีต้องการเลือกซื้อสินค้าเพิ่ม  คลิก "ดูสินค้าต่อ" และทำตามขั้นตอนเดิม
เมื่อเลือกสินค้าเรียบร้อยแล้ว คลิกที่
 ชำระเงิน หลังจากคลิกชำระเงินแล้ว จะเข้าสู่ ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ขั้นที่ 1: ตัวเลือกการชำระเงิน
 • หากท่านยังไม่เคยสมัครสมาชิกกับเว็บไซต์เรา สามารถสมัครได้โดยคลิก "สมัครสมาชิก"
 • สำหรับท่านที่เคยสมัครสมาชิกแล้ว กรุณากรอกอีเมล และรหัสส่วนตัวของท่าน
 • สำหรับท่านที่ไม่ต้องการสมัครสมาชิก ให้คลิก "ชำระเงินบุคคลทั่วไป"

จากนั้น คลิก
 ทำรายการต่อ ขั้นที่ 2: รายละเอียดการเรียกเก็บเงิน
 • ให้เลือกตามหัวข้อที่ต้องการ  จากนั้น คลิก 
 ทำรายการต่อ ขั้นที่ 3: รายละเอียดการจัดส่ง
 • ให้เลือกตามหัวข้อที่ต้องการ  จากนั้น คลิก 
 ทำรายการต่อ ขั้นที่ 4: วิธีการจัดส่ง
 • ให้เลือกตามหัวข้อที่ต้องการ  จากนั้น คลิก 
 ทำรายการต่อ  ขั้นที่ 5: วิธีการชำระเงิน
 • ให้เลือกตามหัวข้อที่ต้องการ  จากนั้น คลิก 
 ทำรายการต่อ ขั้นที่ 6: ยืนยันคำสั่งซื้อ


 
• คลิก 
 ทำรายการต่อ    เพื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการสั่งซื้อ
 


 • จากนั้นให้ท่านรออีเมลแจ้งรายละเอียดการชำระเงิน  และวันที่่จัดส่งสินค้า